Plnění programu ve volebním období 2018 - 2022

Plnění programu ve volebním období 2018 - 2022

Transparence a zapojení občanů

Zavedeme transparentní procesy a zapojíme veřejnost

MČ Praha 3 v roli akcionáře

spravujme majetek zodpovědně

Školství a volný čas dětí a mládeže

mladí jsou budoucnost

Informatika a web

podporujeme moderní řešení a opensource

Jan Bartko
Jan Bartko radní MČ Praha 3, člen výboru ZHMP pro technickou infrastrukturu a vybavenost jan.bartko@pirati.cz

Životní prostředí

čistá energie, veřejná zeleň, hospodaření s vodou

Jan Bartko
Jan Bartko radní MČ Praha 3, člen výboru ZHMP pro technickou infrastrukturu a vybavenost jan.bartko@pirati.cz

Dotace

transparentní dotace dle jasných pravidel

František Doseděl
František Doseděl zastupitel, místopředseda místního sdružení, předseda Výboru pro dotační politiku frantisek.dosedel@pirati.cz

Sport a tělovýchova

sportem ku zdraví

František Doseděl
František Doseděl zastupitel, místopředseda místního sdružení, předseda Výboru pro dotační politiku frantisek.dosedel@pirati.cz