Jan Bartko

Je radním pro životní prostředí, finance a privatizaci Prahy 3. Před radničním angažmá pracoval na různých pozicích ve finančním sektoru, od portfolio managementu k vypořádávání a dohlížení na mezibankovní transakce na světových trzích s cennými papíry.

Vystudoval na FHS UK. Magisterské studium “zkoušel” v rámci oborů Veřejné a sociální politiky a Orální historie. Časové možnosti mu ale nedovolily studium dokončit.

Pochází z Ostravy, v Praze žije přes 10 let, z toho většinu na Žižkově.

Jako mládě byl politicky aktivní spíše neformálně - spolupodílel se na Iniciativě Vzdělání není zboží, která bojovala proti zamýšlenému zavedení školného na vysoké školy. Občas přiložil ruku k dílu v rámci přípravy menších kulturních akcí a pomáhal při akcích “Food not bombs”.

Když nemusí pracovat, tak čte, hraje, jí nebo trajdá po horách.

Jeho oblíbené citáty: “Variety is life, uniformity is death.“ “Jeden odvážný čin vykoná víc než tisíc brožurek.” - Petr Kropotkin

Veřejný kalendář Jana Bartka najdete zde.

Navrhni úpravu