Volby do zastupitelstva Prahy 3

- For information in English (on voting as an EU citizen) please click here.

Interaktivní program 2022

Kompletní program v PDF

Volební noviny 2022

Volební leták 2022

Úvodní slovo kandidátky na starostku Nikol Marhounové

„Milí sousedé, už jsou to skoro čtyři roky od té doby, co naše městská část změnila kurz. Naši radní začali pracovat na tom, aby radnice byla transparentní a občané viděli vedení pod ruce. Začali jsme posouvat školství do 21. století. Vznikla státní Montessori školka, na základních školách se začala vyučovat angličtina s rodilými mluvčími, otevřeli jsme dveře soukromým školám a tím i alternativním způsobům výuky. Naše městská část se začala více zelenat. Zasadili jsme nové stromy do ulic, obnovili ty, kterým se nedařilo dobře, a přenastavili péči o zeleň. Naši senioři mají lepší přístup k pečovatelské službě, chutnější obědy a modernější tísňovou péči. Přesně tímto směrem chceme pokračovat i v dalším volebním období. Naše radnice je sice již teď tou nejtransparentnější v republice, ale stále se máme v čem zlepšovat. Školy potřebují zázemí pro to, aby se mohly rozvíjet a inovovat výuku. Potřebujeme dostatek míst ve školkách i školách a rozvoj zařízení pro děti mladší tří let. Potřebujeme veřejný prostor, který je bezpečný a příjemný pro pohyb a pobyt všech lidí bez ohledu na věk či zdravotní omezení. My víme, jak na to. Je-li vaše vize pro Trojku stejná, dejte to najevo při volbách. Vedeme Trojku správně! Máme odvahu dělat město pro vás!

Navrhni úpravu