Walter Sodomka

Integrální bezpečnost staveb

Walter je členem MS Praha 3. Od roku 2020 je členem Pirátské strany. Zabývá se především životním prostředím, je členem KET ŽP Prahy, kde dostal na starost programový bod Znečištění ovzduší a je tedy jeho garantem. Dále se zapojil do projektu skupiny klimatické nouze Prahy 3, která měla obrovský potenciál, který bohužel zůstal zcela nevyužit. Na Praze 3 organizoval PirateCon o kvalitě ovzduší, který měl perfektní obsazení a velice dobrou odezvu.

Na tato témata chce navázat i dál ve své práci. Obecně má velmi blízko k životnímu prostředí, speciálně se zajímá o kvalitu ovzduší, energetiku, vliv spalovacích procesů na ŽP, či požární bezpečnost staveb. Co se týká profesní kvalifikace, tak má vystudované ČVUT (magisterský obor Integrální bezpečnost staveb), je vyučeným instalatérem, vyučeným kominíkem a má profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání. Pracuje v rodinné stavební firmě a je ředitelem neziskové organizace Komínová asociace - APOKS, která se zabývá optimalizací spalovacích procesů ve vztahu ke kvalitě ovzduší a požární bezpečnosti staveb. Má zkušenosti s vedením grantových projektů, získávání dotací, pořádáním konferencí, vyjednáváním s dalšími organizacemi, prosazováním cílů i jejich realizací. Má reálné zkušenosti se spoluprací se státním sektorem (MŽP, MPO, MV, SFŽP) i neziskovými organizacemi.

Jeho cílem do následujících voleb do ZHMP je postavit jako Pirátská strana silný, konkurenceschopný tým, který bude umět zaujmout občany a nabídne jim zastání a řešení, které v současné době nemají. Chce prosazovat Pirátský program a Pirátskou svobodu. Rád by navázal na své zkušenosti a prosazoval energeticky úsporná opatření, pracoval na zlepšení kvality ovzduší nejen v Praze, ale v kontextu celé ČR. Chtěl by podpořit klimatické závazky Prahy a zlepšit kvalitu prostoru a životního prostředí v ní.