Walter Sodomka

Walter je členem MS Praha 3.

Navrhni úpravu