Vladimír Votápek

moderátor

Jmenuji se Vladimír Votápek, narozen v r. 1960 v Českém Krumlově. Absolvoval jsem Fakultu elektrotechnickou ČVUT a studoval politické vědy na FFUK, MGU, Oslo University a Clingendael Institute. V devadesátých letech jsem působil na MZV ČR, naposledy jako generální konzul v Petrohradu (Ruská federace). V současné době pracuji jako analytik rizik ve společnosti ZF v Hlavenci u Staré Boleslavi.

Koncem devadesátých let jsem se jako vedoucí diplomat snažil zabránit tzv. "prodeji" ruského dluhu, což byl tunel, který ČR připravil o cca 70 miliard Kč. Proto mi byla odebrána bezpečnostní prověrka a musel jsem MZV opustit. Skutečnost, že mi byla prověrka v r. 2010 vrácena, na tom nic nezměnila.

Od odchodu z MZV se analýze vývoje v prostoru býv. SSSR věnuji ve volném čase. Už více než 20 let systematicky komentuji evropskou a českou východní politiku. Snažím se odbornou i laickou veřejnost informovat o vývoji v tomto regionu, pokouším se vyvracet mýty a fake news a varovat před riziky, vycházejícími především z rostoucí agresivity Putinova režimu.

Kam kandiduji a proč:

V současné době se ucházím o pirátskou nominaci pro volby do Evropského parlamentu. Věřím, že svou zkušeností a znalostmi mohu nejen přispět k lepšímu fungování EU a zapojení ČR do evropských politik.
Především jsem přesvědčen, že pomůžu Pirátům k lepšímu výsledku ve volbách.

Evropa i Česko potřebuje silnější Piráty!
vladimir-votapek

Pirátská strana