Stella Valentová

Stella je členkou MS Praha 3.
Navrhni úpravu