Michaela Krausová

Michaela Krausová je předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů. Vedla projekt Pirátské listy offline, stáže u senátora Libora Michálka a v klubu Pirátů na Zastupitelstvu hl. m. Prahy nebo komunální volební kampaň Otevřeme Radotín. Michaela se narodila v Benešově a odmala bydlí v Praze.

Vztah k Pirátům získala především díky jejich otevřenosti, transparenci a kvůli efektivnímu využití moderních technologií, bez kterých se ve 21. století nelze obejít. Ráda by žila ve společnosti, která je vzdělaná, svobodná a digitálně propojená.

V roce 2010 kandidovala za Piráty v komunálních volbách v Praze za druhý obvod a byla díky svým říjnovým narozeninám celkově nejmladší kandidátkou v ČR. Členkou Pirátské strany se stala v únoru 2011. V roce 2013 svůj primát nejmladší kandidátky obhájila i ve volbách do Poslanecké sněmovny a uvědomila si, že zájem mladých lidí o politiku je tristní a že Pirátská strana může být silou, která přivede mladé lidi k většímu zájmu a přemýšlení nad směřováním lidské společnosti.

Vystudovala SOŠ pro administrativu EU obor Provoz diplomatických služeb v Praze zakončený maturitou z práva, veřejné správy, ekonomie, češtiny, angličtiny, diplomatického protokolu a zahraniční etnografie. V roce 2012 nastoupila do pomaturitního studia anglického jazyka a o rok později na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy.

Na podzim roku 2014 představila svým spolužákům na Fakultě humanitních studií téma participativního rozpočtu a v rámci kurzu Budoucnost demokracie započaly jejich snahy o prosazení tohoto konceptu v hlavním městě Praze. Město nyní podporuje participativní rozpočet v městských částech. Na podzim roku 2016 se stala akademickou senátorkou za FHS UK, kde předložila návrh na opětovné zavedení elektronické knihovny a návrh vnitřního předpisu na přednostní užití open source při tvorbě a užití fakultních materiálů.

Během kampaně do Poslanecké sněmovny v roce 2017 koordinovala tým dvou stovek pražských dobrovolníků, kteří společně s prací pirátských zastupitelů na Magistrátu stojí za historickým úspěchem Pirátů v Praze 17,6 %. Je ráda, že může být součástí strany, jejíž členové a příznivci se nestydí nosit Pirátské tričko a nebojí se vyjít do ulic a rozdávat bez nároku na odměnu stovky tisíc Pirátských listů.

V roce 2018 kandidovala úspěšně do zastupitelstva hlavního města Prahy na šestém místě. Následně byla v rámci zastupitelského klubu Pirátů zvolena za jeho místopředsedkyni. V roce 2019 byla zvolena za předsedkyni klubu.

Michaela ráda tráví čas se zajímavými lidmi a má ráda zvířata. Baví ji společenské hry. V posledních letech našla zájem v četbě naučné literatury z oblasti sociokultutní antropologie, filosofie a historie. Michaela o sobě nerada píše ve 3. osobě.