Jiří Svrček

arborista - služby v lesnictví a celková péči o zeleň

Pochází z Prahy a od narození žije na pražském Žižkově. Vystudoval aplikovanou ekologii na fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze a v současnosti pokračuje ve studiu na stejné fakultě na oboru Ochrana přírody. V průběhu studia se specializoval na ochranu dřevin, zeleně, parků ve městě a také maloplošných chráněných území. Pracuje jako dendrolog se zaměřením na celkovou péči o zeleň. Je od dětství aktivní v oddílu vodních skautů a na Praze 3 se o politiku a životní prostředí aktivně zajímá.

Oblíbený citát: “Na citáty kašlu, mám radši excelové tabulky.” - Jiří Svrček

Pomoci by chtěl ve zlepšení životního prostředí v naší Praze 3, a ve větší transparentnosti výběrových řízení při údržbě parků a zeleně. Je členem Komise životního prostředí a členem Výboru pro dotační politiku. Je rovněž členem Komise pro využití Nákladového nádraží Žižkov na Magistrátu hlavního města Prahy.