Iveta Pospíšilová

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracovala ve finančním a v bankovním sektoru. Finanční sféru opustila v roce 2000, po těžkém úrazu manžela. Rok pracovala jako dobrovolník v centru Paraple. V současné době pracuje jako specialista grantových projektů VŠCHT Praha, z toho 12 let jako vedoucí oddělení pro vědu a výzkum. Specializuje se na problematiku transferu technologií, průmyslově právní ochranu, licenční a jiné smlouvy. Od patentových práv už je k autorskému právu jen krůček, a to ji v roce 2014 přivedlo k pirátskému programu a členství v pirátské straně. Má 3 dospělé syny, žije na Žižkově a stará se o malého vnuka, kterého má v pěstounské péči. Její krédo je „Žij, nech žít a přemýšlej.“ A uvědomuje si také, že cesta do pekla je někdy dlážděná těmi nejlepšími úmysly.

Na radnici by chtěla ochránit a posílit urbanistické kvality městské části. Tedy žádné megalomanské rozvojové vize – snad kromě areálu Nákladového nádraží – ale spíše chránit a udržovat to dobré, co Praha 3 už má - veřejný prostor, náměstí, ulice a parky, zahrádkářské osady.