Plnění programu ve volebním období 2018 - 2022


Transparence a zapojení občanů

JUDr. Pavel Musil Ph.D.
JUDr. Pavel Musil Ph.D.
1

Podúkoly:

MČ Praha 3 v roli akcionáře

JUDr. Pavel Musil Ph.D.
JUDr. Pavel Musil Ph.D.
2

Podúkoly:

Školství a volný čas dětí a mládeže

Margita Brychtová
Margita Brychtová
3

Podúkoly:

Informatika a web

Jan Bartko
Jan Bartko
4

Podúkoly:

Životní prostředí

Jan Bartko
Jan Bartko
5

Podúkoly:

Dotace

Mgr. František Doseděl
Mgr. František Doseděl
6

Podúkoly:

Sport a tělovýchova

Mgr. František Doseděl
Mgr. František Doseděl
7

Podúkoly:

Navrhni úpravu