Zveme všechny Piráty, příznivce a odbornou veřejnost na online PirateCon na téma kvalita ovzduší, který proběhne v sobotu 17. dubna 2021

15. března 2021
Zveme všechny Piráty, příznivce a odbornou veřejnost na online PirateCon na téma kvalita ovzduší, který proběhne v sobotu 17. dubna 2021

Online PirateCon ke kvalitě ovzduší již 17. dubna!

Cílem PirateConu je sdílet informace o současném stavu kvality ovzduší v ČR a jeho vlivu na zdraví člověka. Chceme účastníky seznámit s oblastmi, které negativně ovlivňují kvalitu ovzduší a motivovat je k jejich řešení. PirateCon bude probíhat online a sledovat jej budete moci zde. Dotazy se pak budou klást přes platformu Sli.do. Po každé přednášce bude probíhat diskuse, kde bude prostor na zodpovězení dotazů kladených přes Sli.do. V závěru akce budou zájemci přizváni k osobní diskusi s přednášejícími. Přednášky budou po ukončení PirateConu sestříhány a umístěny volně ke zhlédnutí na YouTube Pirátské strany.

Přímý přenos budete moci sledovat zde.

Přihlašujte se zde.

Facebookovou událost pak najdete zde.

Kladení dotazů zde.

Účast na PirateConu je ZDARMA.

Program:

Datum: 17. dubna 2021

První blok - 9.00 – otevření místnosti a spuštění streamu - 9.30 – úvodní slovo - 9.40 – 10.10 Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví (doc. MUDr. Eva Rychlíková, CSc.) - 10.10 – 10.40 Vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace (MUDr. Radim Šrám, DrSc.) - 10.40 – 10.50 diskuse a krátká pauza - 10.50 – 11.20 Proč a jak snižovat emise z dopravy (prof. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D.) - 11.20 – 11.40 diskuse - 11.40 – 12.15 obědová pauza

Druhý blok - 12.15 – 12.45 Problematika lokálních topenišť (Ing. Walter Sodomka – 30 minut) - 12.45 – 13.00 diskuse a krátká pauza - 13.00 – 13.30 Znečištění ovzduší ze spalování uhlí v elektrárnách a z těžkého průmyslu (Ing. Eva Tylová) - 13.30 – 13.50 diskuse a krátká pauza - 13.50 – 14.20 Informace z EU a dlouhodobý výhled / Evropský rozměr - čistá planeta pro všechny (Mgr. Mikuláš Peksa), Trendy a závazky ČR / Zpráva o ŽP 2019 / Legislativní plán MŽP / NPO komponenta 2.5 (Mgr. Dana Balcarová), Uchopení ŽP v Programu do PSP 2021 (Jana Moravcová) - 14.20 – 14.30 diskuse - 14.30 – 15.00 Jak já osobně mohu pomoci ke zlepšení kvality ovzduší? (Mgr. Ondřej Daněk) - 15.00 – oficiální ukončení a otevření volné diskuse podle nálady; ukončení streamu - 17.00 – uzavření místnosti

Těšíme se na vás

za organizační tým Walter Sodomka (e-mail pro případné dotazy)

<hr />
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

V úterý na Žižkově proběhl již druhý workshop na téma duševní zdraví. Akce, kterou iniciovala místostarostka Prahy 3 Nikol Marhounová (Piráti), se zaměřila na sdílení zkušeností a dobré praxe s dalšími městskými částmi. Problematiku duševního zdraví nahlížela optikou různých cílových skupin a jejich potřeb.

Díky, že jsem mohla

Díky, že jsem mohla

Právě teď je to přesně půl roku od chvíle, kdy k nám dorazila naše porodní asistentka. Byla jsem již 14 dnů po termínu porodu a druhý den ráno jsem měla nastoupit do Bulovky na jeho vyvolání. Tak jsem si to nepřála.