Učíme děti cizinců česky!

25. října 2019
Učíme děti cizinců česky!

Na základě podnětů ředitelů škol a dat ukazujících rychle se zvyšující podíl žáků cizinců v našich školách inicioval náš místostarosta pro školství Štěpán Štrébl spuštění prvního intenzivního kurzu češtiny pro cizince na Praze 3. Kurz vznikl také především díky nadšení pana ředitele Pavla Ostapa ze ZŠ Chelčického, který centrum jazykové podpory vzal pod křídla své školy a organizačně zajistil. V pondělí 21. října pan místostarosta navštívil právě běžící první turnus tohoto kurzu.

<embed alt="Učíme děti cizinců" embedtype="image" format="left" id="17616" />

Kurz je svého druhu jedinečný, protože je k dispozici všem školám v Praze 3 a probíhá namísto výuky běžných předmětů. Trvá zhruba tři měsíce, poté se žák vrací do výuky na své škole. Výuka zabírá většinu školního dne a realizována je v prostorách tří tříd ZŠ Chelčického. Děti jsou do tříd rozděleny podle věku a vedle těch místních na výuku dochází i ty ze ZŠ Lupáčova, Chmelnice a nám. Jiřího z Lobkovic. V prosinci děti absolvují závěrečnou zkoušku, proběhne vyhodnocení kurzu a učitelé dětí na jejich domovských školách dodají zpětnou vazbu o pokroku svých žáků.

<embed alt="Učíme děti cizinců" embedtype="image" format="left" id="17617" />

„Naším cílem je zajistit, aby se žáci mohli co nejdříve účinně zapojit do výuky. Po debatě s řediteli škol jsem dospěl k názoru, že právě intenzivní spádový kurz je nejefektivnější cesta k cíli. Jako městská část se nyní budeme soustředit na vybudování dostatečných kapacit pro to, abychom všechny žáky s odlišným mateřským jazykem češtinu naučili. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podílejí a umožnili jeho vznik - od úředníků radnice a magistrátu přes ředitele a učitele zapojených škol až po ty nejdůležitější, pana ředitele Ostapa a jeho perfektní tým učitelů v čele s panem Markem Havlíčkem,“ říká Štěpán Štrébl, místostarosta pro školství.

<embed alt="Učíme děti cizinců" embedtype="image" format="left" id="17618" />

Po prosincovém vyhodnocení podzimního kurzu zahájíme plánování financování projektu pro příští rok. Momentálně jsou náklady pokryty evropskými penězi z výzvy č. 49 – „Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“ v rámci „Operačního Programu Praha – PÓL RŮSTU ČR.“ Během tohoto školního roku budou následovat ještě další dva tříměsíční kurzy pro další děti.

<hr />
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

V úterý na Žižkově proběhl již druhý workshop na téma duševní zdraví. Akce, kterou iniciovala místostarostka Prahy 3 Nikol Marhounová (Piráti), se zaměřila na sdílení zkušeností a dobré praxe s dalšími městskými částmi. Problematiku duševního zdraví nahlížela optikou různých cílových skupin a jejich potřeb.

Díky, že jsem mohla

Díky, že jsem mohla

Právě teď je to přesně půl roku od chvíle, kdy k nám dorazila naše porodní asistentka. Byla jsem již 14 dnů po termínu porodu a druhý den ráno jsem měla nastoupit do Bulovky na jeho vyvolání. Tak jsem si to nepřála.