Stanovisko zastupitelského klubu České pirátské strany Prahy 3 k odvolání radní Jany Belecové

17. května 2020
Stanovisko zastupitelského klubu České pirátské strany Prahy 3 k odvolání radní Jany Belecové

Následující stanovisko je reakcí na zhoršující se vztahy mezi manželi Belecovými a zbytkem pirátské buňky Prahy 3, jakož i reakcí na pomlouvačnou kampaň manželů Belecových na jejich webu, kde prezentují zavádějící nebo i vyloženě lživé výroky.

Manželé Jana a Rudolf Belecovi odpracovali hodně v kampani 2017, této jejich práce si mnozí váží, stejně tak samotné pracovní výkony Jany Belecové nejsou předmětem kritiky. Obdobné zásluhy má ale celá řada Pirátů Prahy 3. Jana Belecová ovšem ztratila jako uvolněná radní MČ Praha 3 důvěru klubu zastupitelů za Piráty v důsledku svého dlouhodobě nevhodného chování a nerespektování demokratických rozhodnutí klubu. Prohlašovala o lídrovi kandidátky Štěpánu Štréblovi, že ho sestřelí, používala nátlakové chování vůči ostatním zastupitelům, členům místního sdružení a zaměstnancům. Nerespektovala klub zastupitelů a porušovala jeho usnesení, a neoprávněně autoritativně zasahovala do nastaveného systému práce sekretariátu. Spory byly řešeny dvojí mediací, přičemž Jana se odmítla řídit dříve uzavřenou mediační dohodou. Poté, co nerespektovala usnesení zastupitelského klubu, že má rezignovat, klub a místní sdružení rozhodli změnit nominaci na postu radní.

Dále vyšlo najevo, že Jana Belecová ani toto usnesení zastupitelského klubu nerespektovala a místo toho žádala o udržení ve své placené funkci zástupce koaličního partnera TOP09. Současně vyhrožovala negativní mediální kampaní proti Pirátům. Byla vyloučena z klubu zastupitelů a bylo nutné vést složitá koaliční jednání ke změně personální nominace. Následně Jana Belecová obtelefonovávala členy strany, aby si zajistila podporu, a spolu s manželem si objednali placenou online kampaň s cílem vyvíjet nátlak na Piráty, aby si zachovala placenou funkci. Kontrolní komise Pirátů, kterou historicky rozhodně nelze podezřívat ze stranění Pirátům Prahy 3, nezjistila žádné porušení předpisů, už proto, že personální nominace do rady MČ jsou v gesci klubu a místního sdružení Pirátů Praha 3. Na nejbližším zasedání zastupitelstva, které se koná 26. května, navrhnou Piráti odvolání Jany Belecové z funkce uvolněné radní, jako i nominaci jejího nástupce.

Aktualizace: Od manželů Belecových jsme v neděli 17.5.2020 obdrželi vyděračský dopis, že pokud písemně nepotvrdíme, že zachováme Janě Belecové placenou funkci, spustí proti nám diskreditační kampaň. Do politiky jsme šli kvůli tomu, abychom tyto špinavé praktiky vymýtili a od takového chování se distancujeme.

Pro podrobný sled událostí posledních dvou let pokračujte sem.

Pro stanovisko předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka a stanovisko Republikového předsednictva strany pokračujte sem.

<hr />
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

V úterý na Žižkově proběhl již druhý workshop na téma duševní zdraví. Akce, kterou iniciovala místostarostka Prahy 3 Nikol Marhounová (Piráti), se zaměřila na sdílení zkušeností a dobré praxe s dalšími městskými částmi. Problematiku duševního zdraví nahlížela optikou různých cílových skupin a jejich potřeb.

Díky, že jsem mohla

Díky, že jsem mohla

Právě teď je to přesně půl roku od chvíle, kdy k nám dorazila naše porodní asistentka. Byla jsem již 14 dnů po termínu porodu a druhý den ráno jsem měla nastoupit do Bulovky na jeho vyvolání. Tak jsem si to nepřála.