Scio základní škola se stěhuje z Prahy 9 na Prahu 3

Scio základní škola se stěhuje z Prahy 9 na Prahu 3

Městská část Praha 3, společnost Scio a 2. základní škola Scio podepsaly smlouvu o spolupráci, na jejímž základě Praha 3 vydala škole souhlas s působením na svém území. Končící pronájem v budově na Praze 9 donutil 2. Scio školu hledat nové působiště. Škola se nakonec rozhodla odstěhovat na Prahu 3 do ulice V Zahrádkách, kde nyní rekolauduje prostory soukromého vlastníka pro účely provozování základní školy. Své brány otevře v září tohoto roku. Na Praze 3 již od loňského září působí i střední Scio škola na Prokopově náměstí.

Smlouva upravuje například slevy na vzájemně poskytované služby nebo možnosti hospitací a vzdělávání učitelů. Městská část tak například získá slevu na některé produkty, které její školy již využívají. Na oplátku Scio škole poskytne například inzerci v Radničních novinách nebo využití sportovišť či reprezentativních prostor pro slavnostní příležitosti. Rovněž předpokládá aktivní zapojení Scio školy do některých vzdělávacích projektů organizovaných městskou částí.

„Počet dětí se zvyšuje, školy se rychle plní. Proto je každý prostor, který se povede rekolaudovat na školu, velmi vítaný. Když navíc přichází zavedená škola s fungujícím pedagogickým sborem, je to ideální, protože není třeba nic tvořit na zelené louce. Vítám také otevřenost Scio vůči spolupráci s městskou částí a ochotu vzájemně sdílet zkušenosti, zejména ve složité době výuky z domova. Právě to, aby ze soukromého vzdělávání na našem území co nejvíce benefitovali rezidenti a obecní školy, je cílem všech dohod, které Praha 3 dojednává s každou zde působící soukromou školou,” říká místostarosta pro školství Štěpán Štrébl (Piráti).


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu