Reakce na informace ohledně firmy prodávající ochranné prostředky, kde jsem většinovým vlastníkem.

11. března 2021
Reakce na informace ohledně firmy prodávající ochranné prostředky, kde jsem většinovým vlastníkem.

Všechny zakázky od státních subjektů (až na pár drobných výjimek v desítkách tisíc korun), které má firma vyhrála, byly soutěženy otevřeným výběrovým řízením 100% na cenu. To je mechanismus, který nejde nijak obejít ani ovlivnit. Jelikož jde o zcela standardizované produkty, nelze v žádném případě tvrdit, že by můj politický vliv mohl hrát v takových zakázkách roli.

Uvědomuji si, že jsem i veřejně činnou osobou. Máme proto nastavena taková pravidla, abych se vyhnul jakémukoli střetu zájmů. Firma například neprodává subjektům kontrolovaným Prahou. Pouze jedna zakázka pro Městskou policii Praha mi unikla. Šlo však opět o otevřené výběrové řízení soutěžené 100% na cenu. V každém případě mě tento případ mrzí. Podobné aktivity se snažím maximálně hlídat a omezovat je. Preventivně omezujeme prodej všude, kde jsou Piráti u moci tak, abychom podobným nařčením maximálně předcházeli. Společnost nadále dodává pouze tam, kde dodávala již před krajskými volbami, tedy pouze do Jihomoravského kraje, případně tam, kde Piráti nesedí v radě kraje.

Zdůrazňuji, že toto jsou preventivní opatření. Jsem řadovým členem Pirátů, nezastávám žádnou stranickou funkci. Praze, kde mám nějaký vliv, vůbec firma nedodává a do výběrových řízení se ani nehlásí. Nemám žádný vliv na rozhodování našich odběratelů ani na tvorbu vládních opatření, která poptávku způsobují. Jsme opatrní i s ohledem na to, že ochranné prostředky díky pochybným firmám a netransparentním státním zakázkám v době prvního nouzového stavu loni na jaře získaly špatnou pověst. Naše produkty však mají všechny správné certifikáty a splňují přísné evropské normy, na rozdíl od jiných, které začaly trh zaplavovat po vypuknutí pandemie.

Závěrem doplním, že ve firmě aktivně nepůsobím s ohledem na výkon uvolněné funkce na Praze 3, kde mám na starosti školství. Vlastnictví firmy politikem pak není ničím neobvyklým. V tomto případě jde o poctivé rodinné podnikání. Osobní rozhodnutí působit v komunální politice by nemělo negativně dopadat na další rodinné příslušníky. Současně neštěstí těch, kdo přichází o živobytí a o své blízké, mi pochopitelně také není lhostejné a snažím se v mé veřejné funkci mým spoluobčanům a sousedům pomáhat.

Štěpán Štrébl

<hr />
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

V úterý na Žižkově proběhl již druhý workshop na téma duševní zdraví. Akce, kterou iniciovala místostarostka Prahy 3 Nikol Marhounová (Piráti), se zaměřila na sdílení zkušeností a dobré praxe s dalšími městskými částmi. Problematiku duševního zdraví nahlížela optikou různých cílových skupin a jejich potřeb.

Díky, že jsem mohla

Díky, že jsem mohla

Právě teď je to přesně půl roku od chvíle, kdy k nám dorazila naše porodní asistentka. Byla jsem již 14 dnů po termínu porodu a druhý den ráno jsem měla nastoupit do Bulovky na jeho vyvolání. Tak jsem si to nepřála.