Praha 3 zahajuje výuku angličtiny online s pedagogy z Harvardu

12. října 2020
Praha 3 zahajuje výuku angličtiny online s pedagogy z Harvardu

Praha 3 minulý týden ve spolupráci s absolventy pedagogiky z Harvardské univerzity spustila výuku angličtiny online. V pilotním projektu povede hodiny angličtiny skupiny 12 žáků čtvrté třídy ZŠ Jeseniova dvakrát týdně kvalifikovaný učitel ze Spojených států v tandemu s českou učitelkou angličtiny, která ve třídě angličtinu běžně učí. Školu bylo nutné vybavit audiovizuální technikou a dotykovými laptopy, na nichž každý žák pracuje. Kromě dynamických hodin s kvalifikovaným rodilým mluvčím jde i o příležitost pro české učitele seznámit se z první ruky s metodami výuky angličtiny pro cizince ve Spojených státech.

Technologiemi nabitý projekt prosadil místostarosta Štěpán Štrébl (Piráti), který sám v USA a Anglii vystudoval. Sehnal přímo v USA spolupracující učitele, kteří měli zkušenost s podobným typem výuky v Asii. Spolupráci Štrébl domlouval od ledna a přípravy nezastavila ani epidemie koronaviru. Od letních prázdnin pak události nabraly rychlý spád. ZŠ Jeseniova byla vybavena technikou a učitelka angličtiny nyní prochází školením s výukovým software a sehrává se s její americkou kolegyní.

„Ve spolupráci s našimi školami měníme koncept výuky angličtiny. Zavádíme dynamické hodiny, které spojují práci s výpočetní technikou a interakci s rodilým mluvčím. Jsem vděčný za to, že máme na Praze 3 motivované učitele angličtiny i ředitele škol, kteří se této výzvy chopili s nadšením a berou ji jako příležitost unikátním způsobem oživit výuku,” komentuje Štrébl.

Žáci jsou klasicky přítomni ve třídě s jejich českou učitelkou. Přes dotykové notebooky a vysokorychlostní internet se připojují k výukovým programům, kde jim učitelé zadávají práci. V kontaktu s učitelkou v USA jsou pak pomocí všesměrových mikrofonů, kamery a interaktivní tabule. Používaný software umožňuje rychlé vyhodnocování práce a průběžné sledování studijního pokroku. Dva učitelé ve třídě umožňují individuální přístup k žákům, kteří tak mohou pracovat v menších skupinách a odstraňovat chyby rychleji. Pro mnohé žáky půjde o vůbec první kontakt s rodilým mluvčím, což koresponduje se snahou městské části začít s cizími jazyky v co nejútlejším věku.

„Zkušenost učit společně s kolegyní učitelkou z jiné země je jedinečná i pro mě. Je skvělé, že nám městská část takovou příležitost poskytla. Do pilotního projektu jsme se přihlásili hlavně proto, že nás baví nové věci. Rádi zkoumáme a nacházíme nové možnosti výuky. Osvědčilo se nám spojení propojení techniky, učení, zábavy a her. Nejraději máme situace, kdy děti získají nové znalosti a vědomosti, aniž by si všimly, že se něco učí,” říká Hedvika Nováková, učitelka angličtiny na ZŠ Jeseniova, jejíž žáci jsou prvními účastníky projektu.

Do Vánoc proběhne 20 lekcí. Poté ZŠ Jeseniova a další tři školy, které se projektu účastní jako pozorovatelé, pilotáž vyhodnotí, načež bude rozhodnuto o dalším osudu projektu. Plošné nasazení v budoucnu vyjde na necelých osm tisíc korun na žáka na školní rok. Pilotní projekt nyní hradí městská část, ale vzhledem k nákladnosti počítá s tím, že případné budoucí rozšiřování bude nutné z části hradit sponzorskými dary rodičů. „Angličtina a ovládání moderních technologií jsou schopnosti, bez nichž se dnešní žáci neobejdou. Kvalitní vzdělání prostě něco stojí, a to musíme rodičům vysvětlit,” uzavírá Štrébl. Rozvoji brání mimo jiné i chybějící vysokorychlostní internet, který zdaleka není samozřejmostí na všech školách v Praze.

Foto: Anežka Hesová

<hr />
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

V úterý na Žižkově proběhl již druhý workshop na téma duševní zdraví. Akce, kterou iniciovala místostarostka Prahy 3 Nikol Marhounová (Piráti), se zaměřila na sdílení zkušeností a dobré praxe s dalšími městskými částmi. Problematiku duševního zdraví nahlížela optikou různých cílových skupin a jejich potřeb.

Díky, že jsem mohla

Díky, že jsem mohla

Právě teď je to přesně půl roku od chvíle, kdy k nám dorazila naše porodní asistentka. Byla jsem již 14 dnů po termínu porodu a druhý den ráno jsem měla nastoupit do Bulovky na jeho vyvolání. Tak jsem si to nepřála.