Praha 3 žádá ministra zahraničí o záruky bezpečnosti během pobytu hongkongského disidenta

14. srpna 2020
Praha 3 žádá ministra zahraničí o záruky bezpečnosti během pobytu hongkongského disidenta

Rada MČ Praha 3 ve středu schválila záměr pozvat do Prahy 3 hongkongského disidenta Simona Chenga. Zároveň požaduje po státu garance bezpečnosti pro svého hosta. Místostarosta Štěpán Štrébl (Piráti), který má zahraniční vztahy městské části na starosti, se tak v otevřeném dopise obrátil na ministra zahraničí Tomáše Petříčka, aby po vzoru Velké Británie, Francie či Německa navrhl vládě pozastavit platnou extradiční dohodu s Hongkongem, nebo poskytl jasné záruky, že pan Cheng nebude po svém příjezdu do ČR zatčen. Simon Cheng je prvním občanem Hongkongu, který získal politický azyl ve Velké Británii. Ještě jako pracovník britského konzulátu v Hongkongu byl v roce 2019 odvlečen do Číny a bezdůvodně 15 dní zadržován a mučen čínským režimem. Je jedním ze šesti prodemokratických politiků, na které vydal Hongkong zatykač na základě nedávno přijatého zákona o vnitřní bezpečnosti, na jehož základě nyní v Hongkongu probíhá zatýkání představitelů opozice.

Záměr pozvat pana Chenga na Radě MČ inicioval místostarosta Štrébl. Má ale obavy, že v případě jeho návštěvy mu hrozí popotahování českými úřady na základě čínské žádosti. „V Hongkongu dochází k zatýkání opozice a pošlapávání občanských svobod i mezinárodního práva. Mít platnou extradiční dohodu, to je, jako kdyby Západ vydával Čechoslováky zpět do vlasti v době normalizace,“ uvádí Štrébl.

Situace v Hongkongu se během roku 2020 dramaticky zhoršila. V červnu byl schválen tzv. zákon o národní bezpečnosti, který vágně formuluje trestné činy jako podvracečství. Dává pevninské Číně rozsáhlé možnosti postihovat politické odpůrce a demonstranty v Hongkongu, což se v posledních dnech skutečně děje.

Praha 3 plánuje s disidentem Simonem Chengem pořádat besedy pro veřejnost. Cílem návštěvy je zpopularizovat u odborné i laické veřejnosti vládou zanedbávaná témata lidských práv a nevýhodných vztahů s Čínou. „Česká vláda a prezident se snaží Číně za každou cenu zavděčit servilním chováním a přehlíží přitom zásadní porušování lidských práv, přestože z ekonomických vztahů s ČR profituje pouze Čína. Vývoz do Číny vůči dovozu z Číny dosahuje poměru 1:10 a obchodní deficit ČR se stále zvyšuje. I v případě USA, které s Čínou kvůli nevýhodným vzájemným vztahům vedou obchodní válku, je tento poměr pouze 1:3. I proto jsme zvolili právě tohoto hosta,” upozorňuje Štrébl.

„Když Britové v roce 1997 předali správu Hongkongu Číně, bylo dohodnuto, že Čína bude respektovat princip ‘jedna země, dva systémy’. Tento model měl Hongkongu do budoucna zaručit vysokou míru autonomie a občanských svobod. Pro současné vedení ČLR už jde ale jen o cár papíru. Česká vláda na nový bezpečnostní zákon nijak nereagovala, ačkoli vypovězení nebo pozastavení extradiční dohody by bylo zcela namístě,“ říká Jan Lipavský, místopředseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, který již v této věci Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo spravedlnosti interpeloval.

====================================================

Následuje plné znění dopisu ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi:

Praha 12.8.2020

Vážený pane ministře, píšu Vám jménem Rady městské části Praha 3 a jako místostarosta Prahy 3 zodpovědný za zahraniční vztahy s problémem, který nedokážeme vyřešit bez Vaší intervence, potažmo intervence Vlády České republiky. Na základě usnesení č. 535 městská část Praha 3 schválila záměr pozvat na návštěvu městské části pana Simona Chenga – občana Hongkongu a stoupence demokratických reforem v Hongkongu. Zároveň mě pověřila získat pro našeho hosta jasnou garanci jeho bezpečnosti, protože mu hrozí vydání do Číny nebo minimálně potíže s českými úřady na základě politicky motivovaných žádostí o extradici ze strany Čínské lidové republiky či Zvláštní správní oblasti Hongkong (dále jen Hongkongu).

S panem Simonem Chengem jsem v kontaktu již od svých studentských let a jsem rád, že díky těmto vazbám by byl ochoten do Prahy přijet. V cestě mu však brání platná dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí ČLR Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (dále jen „extradiční dohoda“). Pan Simon Cheng je v Hongkongu stíhaný na základě bezpečnostního zákona, který vstoupil v platnost 1. července 2020, a to v rozporu s hongkongským základním zákonem, v rozporu se zásadou „jedna země, dva systémy“ a v rozporu s mezinárodními závazky. Nelze tak zaručit jeho bezpečnost při pobytu na území České republiky, totiž že nebude jako v Hongkongu stíhaná osoba bezdůvodně zatčen Policií ČR na žádost Hongkongu či Čínské lidové republiky a následně úředně popotahován.

Pan Cheng byl minulý rok, ještě jako pracovník britského konzulátu, kvůli podpoře prodemokratických protestů zadržen čínskými úřady na území Hongkongu a protiprávně odvezen na území Čínské lidové republiky, kde byl 15 dní zadržován bez možnosti kontaktu s rodinou či advokátem. Čínská lidová republika nedávno v rozporu s mezinárodním právem navíc přijala zákon o národní bezpečnosti, který velmi volně definuje přečiny jako podvracení nebo podporu secese, a de facto tak zrušil autonomii Hongkongu smluvně garantovanou do roku 2047. Podle posledních zkušeností jsou lidé v Hongkongu zatýkáni a perzekuováni za jejich názory a projevy, které by v demokratické společnosti byly brány jako běžná součást občanské společnosti. Bezpečnostní zákon se o mnoho neliší od podobných zákonů v předlistopadovém v Československu, které komunisté využívali k rutinnímu zatýkání a zavírání politických oponentů.

Lidé jako Simon Cheng museli z Hongkongu uprchnout, aby se zatčení vyhnuli. Nedávno byl panu Chengovi, jako prvnímu obyvateli Hongkongu, udělen ve Velké Británii politický azyl. Jak jistě víte, nový bezpečností zákon je Čínou nezvykle aplikován i extrateritoriálně mimo hranice Číny a na občany všech zemí, tedy potenciálně i na občany ČR. I mně tedy hrozí, že se do Hongkongu nebo do Číny již nikdy nepodívám.

Věřím, že Česká republika nebude vydávat disidenty komunistické Číně. Občané Hongkongu, kteří přijedou do ČR na návštěvu, by měli mít jistotu, že z návštěvy nebudou mít nepříjemnosti. V současném klimatu totiž mít platnou extradiční dohodu s Hongkongem se rovná tomu mít extradiční dohodu s komunistickou Čínou.

Pane ministře, žádám Vás proto o prosazení jednoho ze dvou variantních řešení: 1) Vypovězení nebo alespoň pozastavení platnosti dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí ČLR Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení, a to v duchu nedávného postupu Velké Británie, Německa, Francie a řady dalších zemí do doby, než dojde ke znovunastolení občanských svobod v Hongkongu a k opětovnému dodržování mezinárodního práva Čínskou lidovou republikou. 2) Písemné garance ze strany Vaší nebo ze strany odpovědného ministra, že občané Hongkongu cestující na hongkongský nebo British National (Overseas) pas, a konkrétně pak pan Simon Cheng, nebudou čelit zbytečným nepříjemnostem, navštíví-li Českou republiku.

Můžete namítat, že k vydání disidentů nedojde na základě výjimek ve smlouvě. Občané Hongkongu podporující demokracii ovšem mají důvod mít obavy z cest do ČR, když mohou být popotahováni státními orgány a dohoda je platná. Kdo rozhodne o tom, zda oficiálně deklarovaný přečin má politický rozměr bránící zatčení a vydání? I my na městské části bychom se rádi vyhnuli trapné situaci, kdy námi pozvaný host bude, byť na krátkou dobu, zatčen na žádost čínských orgánů. Jistotu v této věci nyní necítíme.

Předem Vám děkujeme za odpověď,

Štěpán Štrébl, MPhil, místostarosta

<hr />
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

V úterý na Žižkově proběhl již druhý workshop na téma duševní zdraví. Akce, kterou iniciovala místostarostka Prahy 3 Nikol Marhounová (Piráti), se zaměřila na sdílení zkušeností a dobré praxe s dalšími městskými částmi. Problematiku duševního zdraví nahlížela optikou různých cílových skupin a jejich potřeb.

Díky, že jsem mohla

Díky, že jsem mohla

Právě teď je to přesně půl roku od chvíle, kdy k nám dorazila naše porodní asistentka. Byla jsem již 14 dnů po termínu porodu a druhý den ráno jsem měla nastoupit do Bulovky na jeho vyvolání. Tak jsem si to nepřála.