“Úterního workshopu se zúčastnili zástupci Prahy 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14 a 20 i zástupci magistrátu a Metropolitního zdravotnického servisu. Celopražskou spolupráci považujeme za klíčovou, potřeby Pražanů totiž nejsou vázány na hranice městských částí. Diskutovali jsme o zkušenostech a vyměňovali si příklady dobré praxe ve zlepšování kvality služeb v této tolik potřebné oblasti,” říká k průběhu akce místostarostka Marhounová.

Akci v krásných prostorách Atria na Žižkově pořádal Odbor sociálních věcí Prahy 3 ve spolupráci se společností Gov Lab. Účastníci se snažili nahlížet problematiku duševního zdraví nejen napříč všemi městskými částmi, ale také optikou všech generací občanů. Od dětí a jejich rodičů, po dospělé a seniory, nebo ty, kteří již s duševním onemocněním či závislostí mají osobní zkušenost.

“Na Praze 3 chceme zajistit dostatečné kapacity těchto služeb. Začátkem roku na trojce začalo fungovat několik nových ordinací. Stěžejní je pro nás však oblast prevence, kterou se snažíme rozšiřovat v rámci preventivních programů na školách, nebo ve spolupráci s našimi strategickými partnery, kterými jsou poskytovatelé sociálních služeb či rodinná a komunitní centra. Podněty a závěry sesbírané na obou workshopech budeme dále zpracovávat, a to s cílem vzniku ucelené koncepce sítě služeb prevence i péče o duševní zdraví. Díky všem, kdo nám pomáhají se k tomuto cíli dostat,” doplňuje Nikol Marhounová.