Radnice bez korupce - Díky nám máte nejtransparentnější radnici v republice

Radnice bez korupce - Díky nám máte nejtransparentnější radnici v republice

Mezi naše nejvýraznější úspěchy považujeme transparentní radnici. Podle posledního výzkumu Hlídače státu je Praha 3 nejtransparentnější obcí v republice a celkově osmou sledovanou institucí dle míry korupčního rizika za rok 2020. Podrobné výsledky naleznete zde.

Transparentnosti má na naší radnici již čtyři roky na starost náš radní Pavel Musil. V civilním životě advokát, na radnici má na starosti také dohled nad městskými firmami. Jeho “dítětem” byla nedávno přijatá směrnice pro transparentní a efektivní zadávání veřejných zakázek, která upravuje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tj. objednávky do dvou milionů korun (případně stavební práce do šesti milionů), kterých je vůbec největší množství, ale zákon na ně tak úplně nemyslí.

Ostatně právě za to, že v míře transparence jdeme daleko nad rámec zákona, dostáváme od Hlídače státu každoročně pár plusových bodů k dobru, vedle jinak kvalitně zvládnuté agendy zveřejňování a bezchybnosti smluv, která je hlavním kritériem pro výslednou známku. Věříme totiž, že politikům musí být vidět pod prsty. Ten, kdo nekrade, má mít odvahu být transparentní!

Více o Pavlovi se dozvíte na jeho stránce.

Všechny naše kandidáty do komunálních voleb pak naleznete zde.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu