Odkrýváme temné kouty radnice

19. září 2018
Odkrýváme temné kouty radnice

Současná radnice Prahy 3 pouští žilou veřejnému rozpočtu. Piráti by chtěli zastavit toto pouštění žilou a ušetřit veřejnému rozpočtu až desítky milionů, které použijí ve prospěch všech občanů Prahy 3. Už žádné předražené a podivné zakázky pro firmy, které jsou spřátelené s politiky.

Piráti požadují audit hospodaření Městské části Praha 3, se zaměřením i na hospodaření příspěvkových organizací. Důvodem jsou neprůhledné zakázky za evidentně předražené ceny nebo bez odpovídajícího protiplnění, zadávání zakázek přes příspěvkové organizace městské části stále stejným „kamarádům“ dodavatelům, napojeným na politické subjekty. Uveďme několik příkladů: V roce 2010 radnice Prahy 3 uzavřela se společností PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba a dodání technologie 50 kontejnerů na separovaný odpad, za smluvní cenu téměř 144 milionů (143.821.128,- Kč). Cena jedné sady kontejnerů zde vychází na 2.876.423 Kč. Obvyklá cena této sady se ale pohybuje na úrovni jedné třetiny, a to i pokud jde o Prahu (např. Praha 5 obdobnou zakázku sjednala za cenu cca 1.100.000 Kč za jedno stanoviště).

A zakázky sjednávané v posledním volebním období? Vánoční trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad zadává MČ Praha 3 (přes svojí příspěvkovou organizaci Za Trojku) bez výběrového řízení společnosti Amden s.r.o., resp. její dceřiné společnosti Softmail s.r.o. Dva adventní trhy stály veřejný rozpočet téměř milion Kč, jedna smlouva je v registru uvedená dokonce bez ceny, to asi musela být pálka. Společnost Amden s.r.o. je reklamní agenturou, která připravovala minulou volební kampaň ODS, ale to je jistě jen náhoda…

Ceny „analýz“ a vypracování „koncepcí“ jsou často zarážející - např. objednávkou z 13. 6. 2016 si radnice nechala vypracovat „koncepci projektu Žižkovské trhy“ za cenu 449.800 Kč. Opravdu je toto reálná cena za posouzení, kam lze na Prokopově náměstí umístit pár stánků? Dnes o „projektu“ není ani vidu, ani slechu. Podobných zakázek najdete v registru smluv mnoho – mají společné dvě věci: 1. samotná specifikace zadání se neukáže celá (je v nezveřejněné příloze smlouvy), 2. cena je předražená, ale vždy do 500.000,- Kč, kdy se nemusí konat výběrové řízení. Spočítali jsme, že díky těmto smlouvám přijde městská pokladna každé volební období až o desítky milionů korun, které by mohla investovat jinak. Například do údržby komunikací nebo do dostupného bydlení.

Zadávání zakázek je vůbec problémem, se kterým se radnice na Praze 3 potýká douhodobě – např. veřejná soutěž na provozovatele Farmářských trhů na nám. Jiřího z Poděbrad byla vypsána v říjnu 2016, v listopadu 2016 byla vítězem prohlášena společnost World Production s.r.o. (spadalo to do gesce A. Bellu), která jinak s výjimkou účasti v této soutěži nevykazovala žádnou činnost (dodnes nemá v registru smluv uvedenu jedinou zakázku) a neměla žádné zkušenosti s touto činností. Reference firmě World Production s.r.o. poskytla firma CH Catering s.r.o., která zajišťuje např. občerstvení na radnici Prahy 3.

V hospodaření příspěvkových organizací jsme zjistili a dlouhodobě upozorňujeme na nesrovnalosti – např. na účet Divadelní agentury ECHO doputuje každoročně z rozpočtu městské části cca 4 mil. korun bez odpovídajícího protiplnění. Tato agentura účtuje za „zprostředkovatelskou činnost“, kterou přitom fakticky neprovádí nikdo, anebo zaměstnanci, kteří za tuto činnost už jednou zaplaceni jsou.

zdroj: www.Kauza3.cz

<hr />
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

V úterý na Žižkově proběhl již druhý workshop na téma duševní zdraví. Akce, kterou iniciovala místostarostka Prahy 3 Nikol Marhounová (Piráti), se zaměřila na sdílení zkušeností a dobré praxe s dalšími městskými částmi. Problematiku duševního zdraví nahlížela optikou různých cílových skupin a jejich potřeb.

Díky, že jsem mohla

Díky, že jsem mohla

Právě teď je to přesně půl roku od chvíle, kdy k nám dorazila naše porodní asistentka. Byla jsem již 14 dnů po termínu porodu a druhý den ráno jsem měla nastoupit do Bulovky na jeho vyvolání. Tak jsem si to nepřála.