O městskou zeleň a obecní zeleň budeme vždy smysluplně pečovat

O městskou zeleň a obecní zeleň budeme vždy smysluplně pečovat

Každá generace má usilovat o předání společně sdíleného prostředí v co nejlepším stavu. Kvalita života společnosti je neoddělitelná od kvality prostoru a životního prostředí, ve kterém se denně pohybujeme.

Musíme proto zajistit, aby zeleň plnila svoji funkci. Péče se nesmí ani zanedbávat, ani přehánět. Krátce zastřihávané trávníky nepřežijí sucho, stromy pak potřebují systematickou péči a ochranu.

„Rozvíjíme květnaté pásy, třeba okolo Olšanského náměstí, a na jejich údržbě spolupracujeme s odborníky. A jako městská část jsme se podíleli na vzniku strategických městských dokumentů, které se zabývají péči o stromy,“ komentuje Jan Bartko, radní pro životní prostředí Prahy 3 za Piráty.

Travnaté plochy nikdy nebudeme sekat, když bude teplota vzduchu vyšší než 26 °C a trvá dlouhodobé sucho. Dobře upravená zeleň totiž díky možnosti vypařovat vodu snižuje okolní teplotu a navíc i množství polétavého prachu. Proto musíme zvýšit její množství a dobře se o ni starat! Máme odvahu dělat, co je správné!

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu