Praha 3 a Galerie hlavního města Prahy vyhlašují soutěž na autora návrhu obecního holubníku, vůbec prvního v Praze

Praha 3 a Galerie hlavního města Prahy vyhlašují soutěž na autora návrhu obecního holubníku, vůbec prvního v Praze

Galerie hlavního města Prahy dnes zveřejnila otevřenou výzvu na autora nového obecního holubníku, který v rámci programu Umění pro město a ve spolupráci s městskou částí Praha 3 vznikne na vrchu Vítkově. Praha 3 chce totiž holubník, který bude zároveň uměním.

„Na tomto projektu už pracujeme poměrně dlouho a nyní, kdy se nám podařilo opatřit financování v rámci projektu Umění pro město, už není nač čekat. Prosím všechny o maximální šíření naší výzvy, ať se nám sejde co možná největší množství kreativních řešení,“ říká Jan Bartko, radní Prahy 3 pro životní prostředí.

Holubník jako nástroj regulace holubí populace nemusí být na první pohled úplně intuitivní, ale jde o léty prověřenou metodu, a to na příkladu celé řady realizací po celém světě, nejčastěji ale v Německu či Nizozemsku. Primárním účelem je pobyt ptáků v holubníku, kde dostávají potravu a hnízdí, a minimum času pak tráví třeba na vaší okenní římse. Holubníky mohou být nejrůznější velikosti; ty největší mají kapacitu pro stovky ptáků. „Shromažďování holubů na jednom místě nám zároveň dává prostor k regulaci jejich populace, jelikož lze snadno odebírat vajíčka přímo z hnízd. Oproti běžnému plynování jde o mnohem humánnější řešení. Lze také snáze kontrolovat jejich zdravotní stav a předcházet šíření nemocí,“ dodává Bartko.

Odkaz na otevřenou výzvu zde


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu