Na Havlíčkově náměstí Praha 3 opět zřídí základní školu

Na Havlíčkově náměstí Praha 3 opět zřídí základní školu

Zastupitelstvo Prahy 3 schválilo obnovení základní školy v budově na Havlíčkově náměstí. Rada tak odčinila krok předchozí radnice, která po prohraných volbách v roce 2018 a ani ne týden před koncem ve funkci radních vyhlásila veřejnou zakázku na přestavbu školy na budovu úřadu za čtvrt miliardy. Piráti tehdy tento krok kritizovali.

„Zastupitelstvo dnes uzavřelo dlouhý proces, kdy se zvažovalo, jak s budovou naložit. Jakkoli je praktické mít budovy úřadu pohromadě, školy potřebujeme víc. Demografie Prahy 3 napovídá, že školy nám budou chybět. Pro zlepšování kvality výuky se navíc dlouhodobě zvyšují nároky na prostor,“ uvádí místostarosta Prahy 3 Štěpán Štrébl (Piráti). Nyní je jasné, že budova, která je vyjma covidového centra nyní prázdná, dostane nový život. Již od výstavby v 19. století v ní působila škola a bude tomu tak i nadále.

Součástí nové školy bude jednak rekonstruovaný objekt budovy bývalé školy na Havlíčkově náměstí č. p. 10, tak i novostavba na sousední parcele Chlumova č. p. 8, kde by mohla vzniknout například školní jídelna, tělocvična nebo služební byty v závislosti na zvolené variantě rekonstrukce. Radnice bude vybírat z několika variant realizace. „Rekonstrukce památkově chráněné budovy bude úkolem příští radnice. Odhady nákladů se pohybují okolo dvou set milionů korun. Na rozdíl od úřadu však Praha 3 nebude muset hradit vše z vlastní kapsy, protože magistrát výstavby školských zařízení zpravidla kofinancuje,“ dodává Štrébl.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu