Úřad Prahy 3 prochází vnitřní digitální transformací

Úřad Prahy 3 prochází vnitřní digitální transformací

Praha 3 zavádí několik novinek, které mají zefektivnit a zdigitizalizovat práci radnice. Úředníci nyní mají například za povinnost používat nástroje elektronické komunikace a pracovat s dokumenty ve strojově čitelné podobě. Dosud si mezi sebou stále ještě některé útvary úřadu posílaly různé žádosti papírově. Dále radnice určila digitální kompetence pro každou pracovní pozici a připravuje počítačové školicí středisko. Tato opatření se pak doplňují se snahou významně ušetřit na nákladech za tisk a zmenšit objem papírových archivů.

„Dosavadní systém je dědictvím zaběhlé praxe. Praha 3 vytiskne za rok přes milion listů papíru. Spoustu z nich, jako třeba emailové konverzace nebo interní žádosti, zcela zbytečně. Tisk nás stojí miliony ročně, ale také spoustu místa, které by šlo využít lépe, než jen ke skladování stále rostoucího množství papíru,“ říká místostarosta Štěpán Štrébl (Piráti).

Problémem české veřejné správy, a to na všech úřadech od obcí až po ministerstva, je ne vždy dostačující úroveň počítačových znalostí některých úředníků. V tomto ohledu zpracovala radnice pod vedením radního pro informatiku Jana Bartka (Piráti) požadavky na digitální kompetence stávajících i budoucích zaměstnanců. „Naším cílem je hlavně získat představu, jak na tom zaměstnanci úřadu po stránce digitálních kompetencí jsou. Druhým krokem je pak jejich důsledné proškolení, které jim dá kompetence, které jsme nyní jednotlivým pracovním pozicím přiřadili. V rámci rekonstrukce naší budovy na Seifertově ulici konečně vzniká i vlastní školící středisko,“ říká Bartko.

Piráti od celého procesu očekávají zkvalitnění služeb občanům, nemalou úsporu peněz, času i místa, a hlavně efektivní digitálně kompetentní úředníky, kteří se nebudou topit ve stozích papírových dokumentů.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu