Chronologie vývoje situace na Praze 3 od voleb 2018 do současnosti

16. května 2020
Chronologie vývoje situace na Praze 3 od voleb 2018 do současnosti

Celá současná komunikační krize odstartovala po komunálních volbách 2018. Jana Belecová, nově zvolená zastupitelka, byla nespokojená s návrhem Štěpána Štrébla a vyjednávacího týmu na obsazení rady MČ Praha 3 (původní složení rady v době ustavujícího zastupitelstva), v němž nebyla navržena jako radní. Když návrh prošel, nechala se přede svědky slyšet, že Štěpána Štrébla, nového místostarostu, “sestřelí”. Od té doby začal intenzivní nátlak na radní ze strany manželů Belecových; svědky jsou všichni členové, kteří v té době chodili na schůze místního sdružení (dále jen MS) Praha 3.

V květnu 2019 oznámila Anna Kratochvílová rezignaci na pozici neuvolněné radní z časových důvodů. V rámci diskuse zastupitelského klubu (dále jen ZK) byla tato pozice neoficiálně nabídnuta Janě Belecové. Členové ZK doufali, že když dostane pozici, přestane se svým nátlakovým chováním a bude se více věnovat konstruktivní práci. Bohužel ale věděla, že kromě ní není mezi zastupiteli nikdo jiný, kdo by chtěl pozici zastávat. Proto začala ZK vydírat, že chce buďto post uvolněné radní nebo nic. ZK toto odmítal, stejně jako Jiří Svrček, kterého měla nahradit. Po intenzivním nátlaku se však Jiří Svrček rozhodl rezignovat sám. ZK neměl jinou možnost, než na tuto pozici zvolit Janu Belecovou. Navíc se členové shodli, že se tím může mnohé vyřešit a opět doufali, že pokud dostane Jana Belecová to, po čem touží, napětí v klubu se zmírní.

Dne 11. června 2019 byla zvolena uvolněnou radní. Intenzivně se vrhla do práce ve svěřených gescích a nelze jí upřít výsledky. Napětí v ZK se však nezmírnilo, naopak vztahy se nadále vyostřovaly a práce zastupitelského klubu i pirátského sekretariátu na radnici byla stále více paralyzována. Vedlejším efektem byla rovněž stagnace aktivity MS Praha 3. Po celou dobu se také zhoršovaly vztahy mezi dvěma uvolněnými radními, Janou Belecovou a Štěpánem Štréblem. Důvodem bylo mj. obcházení klubu a unilaterální změny nastaveného systému práce sekretariátu (změna pracovní platformy, změna termínu pravidelných schůzí) ze strany Jany Belecové.

Vztahy se vyostřily natolik, že začaly ovlivňovat i fungování rady a práci koaličních partnerů, kteří na situaci opakovaně upozorňovali předsednictvo MS. Příkladem budiž návrh přesouvající pracovní místa z odboru školství místostarosty Štrébla do jejího odboru, který Jana Belecová bez souhlasu svého stranického kolegy nátlakem prosazovala na zasedání rady MČ, i když se ZK předtím explicitně usnesl, že tento sporný návrh nemá předkládat, dokud ho ZK opět neprobere. Vyhrocená situace na radě skončila vetem, které museli dát naši koaliční partneři, aby situaci uklidnili. Později následovala vyhrocená slovní přestřelka zmiňovaná manželi Belecovými 1. října 2019, kterou předsednictvo MS Praha 3 prošetřilo a usneslo se následovně: odkaz na text usnesení.

ZK se pokoušel najít způsob, jak lépe nastavit vnitřní fungování. Mj. proběhla mediace vedená předsedou poslaneckého klubu Jakubem Michálkem, na které došlo k dohodě mezi Janou Belecovou a Štěpánem Štréblem a byla stanovena pravidla vzájemné komunikace. Jana Belecová se však v zápětí nechala slyšet, že dohodu považuje za neplatnou.

K situaci nepřispěla ani opakovaná neúspěšná snaha o vstup do strany a MS Praha 3 ze strany Rudolfa Belece (odkaz na rozpravu). Během podzimu 2019 si navíc celá řada členů MS Praha 3 stěžovala na nepřiměřený nátlak ze strany Jany Belecové, aby se v té které věci přiklonili k jejímu názoru. Někteří zaměstnanci sekretariátu pak byli ze strany Jany Belecové terči a svědky bossingu. Toto vygradovalo až k napomenutí Janě Belecové 14. prosince 2019 v následujícím znění: “MS Praha 3 uděluje důrazné napomenutí Janě Belecové za její útočné a nátlakové chování k ostatním členům (i nečlenům).” Toto usnesení bylo přijato poměrem 14 pro, 2 proti, 2 se zdrželi.

Vše výše zmíněné vedlo k tomu, že zbytek zastupitelského klubu 14. ledna 2020 jednohlasně vyzval Janu Belecovou k rezignaci. Ta následně rezignaci odmítla, čímž zastupitelský klub přistoupil k avizované snaze o její odvolání z rady MČ. Během vyjednávání s koaličními partnery vyšlo najevo, že Jana Belecová zaslala koaličním partnerům email, ve kterém se dožadovala jejich podpory. Tím po nich požadovala porušení bodu IV.4.3. koaliční smlouvy, který říká, že “koaliční strany budou respektovat personální nominace ostatních koaličních stran do Rady městské části.”

V tomto období také začal Rudolf Belec obcházet členy MS a přesvědčovat je, aby se přiklonili na stranu jeho ženy. Opakovaně zmiňoval, že pokud skutečně dojde na odvolávání Jany Belecové, budou medializovat zmíněný incident z 1. října 2019, ve kterém budou Janu stavět do role oběti napadení ze strany Štěpána Štrébla (v tomto kontextu je nutné uvést, že k žádnému fyzickému napadení nedošlo, což potvrzují i svědci).

Následovala profesionální mediace, hrazená zbytkem zastupitelského klubu, na které bylo usilováno o zakopání příkopů. Na této mediaci nicméně Jana Belecová znovu vyhrožovala mediálním poškozováním strany a brala si ji jako rukojmí. Následně z mediace předčasně odešla.

Jana Belecová mezitím vyjednávala s klubem TOP 09 a STAN o přestupu i s mandátem uvolněné radní. K 18. březnu 2020 vstoupilo v platnost vyloučení Jany Belecové ze zastupitelského klubu, protože se odmítla řídit jeho usneseními; jednání o budoucí podobě koalice pokračovala. Koaliční partneři se nakonec shodli na rekonstrukci rady MČ na schůzi zastupitelstva dne 26. května 2020, kdy dojde k výměně radní Jany Belecové za nominanta Pirátů Jana Bartka. S koaličními partnery byl úspěšně vyjednán dodatek koaliční smlouvy, kdy za cenu dílčích ústupků ve výborech, komisích a orgánech městských společností zůstane Pirátům zachován počet 4 radních z 9. Dodatek nyní schvaluje místní sdružení Pirátů.

<hr />
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

Piráti iniciovali další workshop k duševnímu zdraví, cílem je vytvoření ucelené koncepce. Rozvoj péče a prevence je pro Prahu 3 prioritou

V úterý na Žižkově proběhl již druhý workshop na téma duševní zdraví. Akce, kterou iniciovala místostarostka Prahy 3 Nikol Marhounová (Piráti), se zaměřila na sdílení zkušeností a dobré praxe s dalšími městskými částmi. Problematiku duševního zdraví nahlížela optikou různých cílových skupin a jejich potřeb.

Díky, že jsem mohla

Díky, že jsem mohla

Právě teď je to přesně půl roku od chvíle, kdy k nám dorazila naše porodní asistentka. Byla jsem již 14 dnů po termínu porodu a druhý den ráno jsem měla nastoupit do Bulovky na jeho vyvolání. Tak jsem si to nepřála.