Piráti prosadili zavedení bilingvní česko-anglické výuky na dvou základních školách Prahy 3 

Piráti prosadili zavedení bilingvní česko-anglické výuky na dvou základních školách Prahy 3 

Rada Prahy 3 na svém zasedání 23. února vydala souhlas se spuštěním bilingvní, česko-anglické výuky vybraných předmětů na ZŠ Lupáčova a ZŠ Jiřího z Poděbrad. Začínat se bude od prvních tříd a u obou škol půjde o anglickojazyčnou výuku dvou běžných předmětů. Potřeba už je jen souhlas Ministerstva školství. Půjde-li to dle plánu, začne tento model na obou školách fungovat od září tohoto roku.

Výuka bude zajišťována kvalifikovanými pedagogy nebo dokonce rodilými mluvčími. „Cílem je dostat dětem angličtinu ‚pod kůži‘ už od raného věku. Jde o přirozenější způsob navyknutí cizímu jazyku, než umožňuje běžná výuka angličtiny, kterou žáci ale samozřejmě absolvují také,“ říká Margita Brychtová, místostarostka pro školství Prahy 3 (Piráti). Na projektu Praha 3 pracuje více než rok a nyní je konečně připraven ke spuštění. „Jsou projekty, které dávají smysl na první dobrou; toto je rozhodně jeden z nich a věřím, že zájem rodičů bude takový, že se mi podaří přesvědčit i další ředitele škol, aby tento model zvážili,“ dodává Brychtová.

Již v koaliční smlouvě současného vedení radnice Prahy 3 se zdejší politická reprezentace zavázala k podniknutí kroků, které by zajistily, že se časem každý deváťák domluví v cizím jazyce. Jde logicky o běh na dlouhou trať a cíle není možno dosáhnout za jediné volební období, ale základy jsou položeny a jazyková výuka je podporována v maximální míře.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu