Praha 3 požaduje pro své žáky PCR testy ze slin

Praha 3 požaduje pro své žáky PCR testy ze slin

Mimořádně konaná rada Prahy 3 dnes schválila záměr do konce školního roku ve 4 školkách testovat žáky pomocí PCR testů ze slin, a to namísto antigenních testů stěrem z nosu, které nakoupila vláda. Vedení Prahy 3 chce přesvědčit vládu, aby na tuto přesnější a méně invazivní metodu testování začala přispívat a zavedla jej plošně. Zajistit toto testování plošně a dlouhodobě by totiž vyšlo městskou část na až 70 milionů korun ročně, a znamenalo by výrazný zásah do obecního rozpočtu a investičních plánů.

„PCR testy ze slin jsou přesnější a pro děti snáze akceptovatelné než výtěr z nosu. Navíc by stačilo testovat jednou týdně, což by méně zatěžovalo provoz škol a školek. Městská část však nedokáže zajistit plošné a dlouhodobé testování a bylo by populistické něco takového slibovat. Bohužel vláda zatím na tuto metodu nepřispívá ani korunu,“ uvádí místostarosta pro školství Štěpán Štrébl (Piráti).

Aby testování metodou PCR ze slin bylo finančně dlouhodobě udržitelné, je třeba, aby Ministerstvo zdravotnictví změnilo úhradovou vyhlášku a začalo proplácet alespoň část nákladů. Současně je třeba snížit cenu na jedno dítě na únosnou úroveň. Průměrná cena antigenního testování se pohybuje okolo 150 korun týdně na dítě, zatímco u PCR testů ze slin dnes Praha 3 odhaduje náklady na zhruba 250 až 450 korun na dítě týdně. Tzv. „pooling“ vzorků, tedy testování vícero vzorků najednou, a masivní zapojení škol by však cenu mělo snížit na hodnotu srovnatelnou s testy antigenními.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu